Tag: ที่นอนเด็กแรกเกิด

ที่นอนเด็กแรกเกิด

ที่นอนเด็กแรกเกิด เด็กแรกเกิดนั้นเป็นวัยที่มีความอ่อนแอเป็นอย่างมาก เพราะสรีระต่างๆนั้นยังไม่ได้รับการพัฒนามากนัก นอกจากนั้นแล้วเด็กวัยแรกเกิดยัวถือว่าเป็นวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ดังนั้นพ่อแม่จำเป็นจะต้องจัดที่นอนเด็กแรกเกิดโดยเฉพาะและควรเป็นที่นอนที่แยกจากพ่อแม่ เพราะมีเหตุผลจำเป็นดังต่อไปนี้ – การนอนกับพ่อแม่มักเกิดอันตรายขึ้นได้ง่าย : สำหรับการนอนกับพ่อแม่ของเด็กวัยแรกเกิดนั้นเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญไม่แนะนำอย่างมากเพราะระหว่างการนอนหลับนั้นเสี่ยงต่อการที่พ่อแม่จะทับตัวเด็ก ทำให้เด็กบาดเจ็บหรือขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตได้ดังนั้นพ่อแม่จึงจำเป็นที่จะต้องจัดที่นอนเด็กแรกเกิดเตรียมเอาไว้แยกต่างหากกับพ่อแม่ – ที่นอนเด็กแรกเกิด จะต้องเป็นที่นอนที่มีลักษณะพิเศษ :นั่นคือจะต้องมีความนุ่มสบายพอเหมาะ ไม่แข็งเกินไปเพราะจะส่งผลต่อสรีระและการพัฒนาการของเด็กได้ นอกจากนั้นที่นอนเด็กแรกเกิด จะต้องไม่นุ่มเกินไปเพราะระหว่างการนอน ใบหน้าของเด็กอาจจมลงไปในฟูกและทำให้เกิดการขาดอากาศหายใจ จนเสียชีวิตได้รวมถึงที่นอนเด็กจะต้องผลิตจากเส้นใย และวัสดุ ที่ระบายความร้อนได้ดีไม่เก็บความอับชื้นและสะสมความสกปรกได้ง่ายด้วย – เด็กแรกเกิดจำเป็นต้องแยกที่นอน เพื่อให้เกิดความคุ้นชินในการนอนคนเดียว : เป็นการฝึกให้เด็กเกิดความคุ้นชินกับที่นอนและไม่ติดพ่อแม่จนเกินไป ซึ่งจะส่งผลดีกับเด็กในช่วงวัยต่างๆ (เด็กอ่อน เด็กอนุบาลเด็กโต ฯลฯ) ขอบคุณข้อมูลจาก: https://uppercouch.com/